Privacyverklaring

Lijstenmakerij Van Acker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het betreft de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Uw persoonsgegevens hebben wij nodig voor:

– Het aannemen en afhandelen van uw bestelling

– Het afhandelen van uw betaling

Lijstenmakerij Van Acker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Lijstenmakerij Van Acker verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend met uw medeweten aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Lijstenmakerij Van Acker gebruikt op zijn website geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lijstenmakerij Van Acker. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens zoals wij die hebben in onze bestanden naar u of een ander, door u genoemd, te sturen.

Lijstenmakerij Van Acker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Lijstenmakerij Van Acker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.